Avís Legal

OBJECTE

Aquest avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.feelingcomunicacio.com, del qual n’és titular FEELING COMUNICACIÓ, S.L.

La navegació pel lloc web li atribueix la condició d’USUARI d’aquest i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint-li que FEELING COMUNICACIÓ, S.L. pot modificar-les sense notificació prèvia i que, en aquest cas, es procedirà a la seva publicació i avís amb la major antelació possible.

Per això, és recomanable llegir-ne amb atenció el contingut en cas que desitgi accedir-hi i fer ús de la informació i dels serveis oferts en aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i ha de respondre davant FEELING COMUNICACIÓ, S.L. o davant tercers de qualssevol danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i FEELING COMUNICACIÓ, S.L. pot denegar o retirar-hi l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

FEELING COMUNICACIÓ, S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • la seva denominació social és FEELING COMUNICACIÓ, S.L.;
 • el seu nom comercial és FEELING COMUNICACIÓ;
 • el seu CIF és B43608108;
 • el seu domicili social és al c/MISSER SITGES, 2, 43003 TARRAGONA; i
 • està inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, tom 1570, foli 96, full núm. T-20365 – Inscripció primera.

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que esmentem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FEELING COMUNICACIÓ es consideren eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels esmentats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i les seves informacions són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, FEELING COMUNICACIÓ pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a FEELING COMUNICACIÓ i és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i dels serveis de FEELING COMUNICACIÓ i a no emprar-los per, entre d’altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir virus informàtics a la xarxa o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de FEELING COMUNICACIÓ o de terceres persones; ni obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis amb el consum massiu dels recursos informàtics per mitjà dels quals FEELING COMUNICACIÓ presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de FEELING COMUNICACIÓ o de tercers i, si s’escau, extreure’n informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de FEELING COMUNICACIÓ o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de FEELING COMUNICACIÓ o qualsevol altra forma de comunicació pública, ni transformar o modificar-ne els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Obtenir dades amb finalitat publicitària i per remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi sol·licitud o consentiment previs.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, i també el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a FEELING COMUNICACIÓ, sense que es pugui entendre cedit a l’usuari cap dels drets d’explotació relatius a tots aquests, més enllà de l’estrictament necessari per a l’ús correcte del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar-ne els continguts i efectuar, si cal, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de FEELING COMUNICACIÓ, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al web atribueixi a l’usuari cap dret sobre tots aquests.

Queda prohibida la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre FEELING COMUNICACIÓ i el propietari del lloc web en el qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de FEELING COMUNICACIÓ dels seus continguts o serveis.

FEELING COMUNICACIÓ no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials disponibles en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi a partir d’aquests.

3.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat en l’accés i la utilització

El lloc web i les seves informacions són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, FEELING COMUNICACIÓ pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web a la prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis sota llicències.

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

FEELING COMUNICACIÓ exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, i també l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats i disponibles, als quals s’hagi accedit per mitjà del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin alterar els sistemes informàtics, els documents electrònics o les dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, FEELING COMUNICACIÓ no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, a més de la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, FEELING COMUNICACIÓ declina qualsevol responsabilitat en relació amb la informació que hi hagi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. FEELING COMUNICACIÓ no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana visitar-los, de manera que tampoc no és responsable del resultat obtingut. FEELING COMUNICACIÓ no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

3.2. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles per mitjà del lloc web, ha d’enviar una notificació a FEELING COMUNICACIÓ per identificar-se degudament i especificar les suposades infraccions.

3.3. Publicacions

La informació administrativa facilitada per mitjà del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que s’hagin de publicar formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

CONTACTE

Treballem junts?